Reportage

Från Gustav IV Adolf och Thomas Jefferson fram till idag

The Barbary Wars

Det första barbarkriget, som startades 1801, utkämpades mellan det ottomanska riket och Sverige under Gustav IV Adolf och Amerika under president Thomas Jefferson. En av de amerikanska hjältarna i barbarkriget var Joseph Israel och i Sverige Rudolf Cederström. Sverige var före denna tidpunkt redan i krig med Tripoli. Barbarstaternas specialitet var sedan 1600-talet att kapa europeiska skepp och ta gisslan för enorma lösenbelopp. 
Över hundra personer som tagits som gisslan släpptes fria efter krigsförklaringen, då hade svenska myndigheter redan betalat vad som kan beräknas upp till flera hundra miljoner kronor i varor och valuta.

När Thomas Jefferson åkte för att förhandla med Tripolis sändebud ”om grunden till pretensionerna att föra krig mot nationer som inte gjort dem någon skada” svarade Tripolis sändebud, ambassadör Sidi Haji Abdrahaman: ”Det var skrivet i Koranen att alla nationer som inte erkänt profeten var syndare som det var de troendes rätt och plikt att plundra och förslava.”

Sedan dess har världen blivit en mindre plats och ekonomiska överväganden och engagemang i Mellanöstern har tagit olika uttryck. Det har varit en konstant berg- och dalbana av stabilisering och destabilisering. I vår samtid ser vi grav destabilisering i USA och väst. Ekonomiska och ”humanistiska” argument har ständigt alternerat vid de politiska borden när det gäller den islamiska Mellanöstern. Väst och det islamiska Mellanösterns relation har varit ett medberoende i turbulens, instabilitet och fientlighet genom åren, utan att ett funktionellt icke fientligt förhållande någonsin har uppnåtts.

Det har varit som att försöka lösa en politisk Rubik’s kub som saknar färgrutor. Ekonomiskt och politiskt engagemang med en sådan partner, som inte har en grundläggande ickefientlig uppfattning gentemot en annan nations folk kommer att utgöra en relation intrasslad i misstankar och vara en instabil allierad snabb att lämna tidigare avtal och etablera konflikter. Orden från Tripolis sändebud, ambassadör Sidi Haji Abdrahaman, från Thomas Jeffersons och Gustav IV Adolf tid återkommer som tidvattenvågor och drabbar nationer, regeringar och folk som inte gjort dem något förnär.

ISTANBUL – Den turkiska regeringen har beslagtagit den historiska armeniska kyrkan Surp Giragos och ett antal andra kyrkor och betydande egendomar från den kraftigt skadade kurdiska staden Diyarbakir samt säger att de vill återställa området, men varnar invånare som fruktar att regeringen i hemlighet har för avsikt att fördriva dem.” [The New York Times 2016]

Kristna kopter i Egypten har blivit massakrerade, Kurder och Yazidier har tvingats att vidta militära åtgärder för att rädda sig från ett öde värre än döden, kristna araméer och arameiska folket hotas och förföljs. Västerlänningar hävdar att de faktiskt lever i en globaliserad, ny och mindre värld idag. Men fortfarande verkar det som att de inte förstår meningen med detta och det reella hotet mot det judisk-kristna arvet.

Enligt en rapport från CBN News, 2015: ” Om du är muslim och du är från Syrien är du välkommen i Sverige – det finns en öppen gräns.”

Trots att den mest förföljda religiösa gruppen idag i Mellanöstern är kristna, representerar de bara en liten del av de asylsökande som accepteras som flyktingar. Kurder och Yazidier är också underrepresenterade. Detta strider mot svenska regeringens påståenden om jämlikhet och anti-diskriminering. Många judar, kurder och kristna i Sverige har kommit till slutsatsen att de en gång flydde från något de måste möta igen medan islamistisk agitation och dess grupperingar växer sig starkare medan den svenska polisen förlorar mer kontroll över situationen.

Kan USA och väst ha legitima fredliga förbindelser med Mellanöstern?

Warren Buffet, ordförande i Berkshire Hathaway Inc. om Israel: ”Om du åker till Mellanöstern för att leta efter olja ska du inte bege dig till Israel, men om du letar efter hjärnor, energi och integritet är det det enda stället du behöver besöka i Mellanöstern.”
Bill Gates, grundare av Microsoft: ”Israel är i många mått landet, i förhållande till sin befolkning, som har gjort mest för att bidra till teknologrevolutionen.”

Finns det ett sätt för USA och väst att nå fredliga relationer i Mellanöstern? Libanon kunde lätt kunnat ha varit en icke-fiendestat varifrån Sidi Haji Abdrahamans ord inte skulle komma tillbaka för att hemsöka oss. Gränsande till Israel kallades landet Mellanösterns Paris, vars samtida intellektuella har blivit uppskattade globalt. Med intakt judisk-kristen kulturell solidaritet skulle Libanon ha kunnat ha fredliga relationer med både Israel och västvärlden. Möjligen hade det kunnat vara en stat Warren Buffet och Bill Gates skulle kunna hedra på liknande sätt som de hedrade Israel.

Tekniken går framåt som aldrig tidigare i historien och förväntas accelerera ytterligare inom en snar framtid. Därför är det inte långsökt att förvänta sig upptäckter av nya energikällor, sätt att använda dem, vetenskapliga framsteg inom energiområdet och nya möjligheter för handel. Detta innebär en öppning för fler fredliga allianser och mindre tolerans för åsikter som Sidi Haji Abdrahamans.

För Sverige skulle en början vara att stoppa finansiering och stöd till islamistiska terroristgrupper genom SIDA och svenska kyrkan och istället kultivera bättre relationer med Israel, ett fritt kurdistan och stödja den kristna arameiska rörelsen (AraM) som strävar efter att upprätta en arameisk stat i delar av det som nu är Libanon och Syrien. Detta är ett inhemskt folk, som strävar efter frihet, säkerhet, självbestämmande och representativ regering.

Zeynab. B.H (pseudonym)

Andra artiklar som berör ämnet:
https://samtiden.nu/2017/06/msb-utsatt-islamistisk-hetskampanj/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article12645033.ab
http://www.varldenidag.se/nyheter/inga-pengar-till-terrorister/repqhi!@eSVBIJb6@FwTFDnEuyA/
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/09/07/hizb-ut-tahrir-etablerar-sig-i-sverige/

Tags

Mattias Wåhlin

Ansvarig för lokala tidningar
Translate »
Close