Riksdagen godkänner samarbetsavtalet och partnerskap med Afghanistan

Samarbetsavtalet är det första avtalsförhållandet mellan EU och Afghanistan och utgör en bekräftelse av EU:s åtagande att stödja Afghanistans framtida utveckling under dess omvandlingsdecennium (2015–2024).

Read more
Translate »