Alliansen tappar och Rödgröna och SD ökar

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SVT har genom Novus rapporterat årets sista opinionundersökning som visar en fortsatt uppgång för Moderaterna som tar väljare från Centerpartiet.

Tittar man på helheten så minskar Alliansen med 0,3 –

Rödgröna ökar med 0,4 +

Sverigedemokraterna ökar med 0,2 +

Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson  kommenterar C nedgången med att viktigast är att Alliansen växer i  helhet som kommentar till varför Moderaterna ökar på Centerpartiets bekostnad.

Förändringar totalt

S.    0,9 +

MP  0,7 –

V     0,2 +

M    1,4 +

C     1,3 –

L     0,1 –

KD  0,3 –

SD  0,2 +

Övriga

 

0,4 –

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av SVT